Osadní výbor Rochlice

Osadní výbor založen počátkem roku 2006.
předseda: Oldřich Jeníček
členové: Ing. Vít Hovorka, Josef Lexa, Petr Kettner, Ing. Vladimír Petera

OV se podílel zejména na:
- konzultace k odpadovému hospodářství (umístění košů na sídlišti např. na Zelené cestě, upozornění na závady na kontejnerových stáních,...)
- konzultace k zeleni, k osvětlení
- upozornění na kriminalitu na sídlišti - spolupráce s Městskou policií Liberec (MP)
- iniciace opravy budovy bývalé pošty - spolupráce s panem Jaroslavem Čechem

Vstup OV do řídícího výboru IPRM Rochlice:
- účast na kontrolních dnech během regenerace
- iniciování schůzek v ZŠ Dobiášova pro občany Rochlice
- prosazení dílčích úprav v projektu při regeneraci: osvětlení části ulice Ježkovy mezi parkem a parkovacím domem, doplnění slepé ulice Burianovy do regenerace, doplnění 2ks požárních hydrantů rozmístěných na sídlišti
- upozornění na intenzivnější zapojení MP při kontrole sídliště a nově zregenerovaných ploch.

Aktuálně:
- opět iniciování fungování MP na sídlišti - zajištění bezpečnosti
- spolupráce s Policií ČR - ohledně trestné činnosti na sídlišti - komunikace předsedy v případu "večerka Žabka" a jiné...
- kontrola zeleně, laviček a herních prvků
- vyřešení bezpečnosti na křižovatce ulic Dobiášova x Krejčího x Ježkova - žádost o nové řešení křižovatky a přechodu pod čerpací stanicí