18.06.2012
Karel Horník

Číslo 996, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a zahájení stavebního řízení "Kabel NN pro 2 OM - Liberec, ul. Puškinova" - ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

Dokument