18.06.2012
Karel Horník

Číslo 995, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Vrtaná studna" - Petr Kolář

Příloha:

Dokument