18.06.2012
Karel Horník

Číslo 994, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a zahájení stavebního řízení "Lbc, Minkovice - Rekonstrukce, Vedení NN" - ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

Dokument