04.06.2012
Karel Horník

Číslo 909, Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta)

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění Opatření obecné povahy, kterým se vydává 41.2 změna územního plánu města Liberec

Příloha:

Dokument