31.05.2012
Karel Horník

Číslo 899, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - o umístění stavby - rodinný dům, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, zpevněné plochy a přeložka podzemního vedení Telefónicy O2 - DP REAL IMMO, s.r.o.

Příloha:

Dokument