31.05.2012
Karel Horník

Číslo 897, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - kopaná studna - Jiří Pelc

Příloha:

Dokument