28.05.2012
Karel Horník

Číslo 881, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Umístění dopravní značky v ul. Krejčího, Liberec 6

Příloha:

značka, snímek