24.05.2012
Karel Horník

Číslo 871, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Umístění dopravní značky v ul. Česká, Liberec 25

Příloha:

značka, snímek