24.05.2012
Karel Horník

Číslo 869, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - garáž - Ing. Libor Kavánek, Miroslava Kavánková

Příloha:

Dokument