22.05.2012
Karel Horník

Číslo 848, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 22.05.2012 do 7.6.2012, Strnádková Jana Oznámení - Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci - OK 2. etapa (C2 - B2 a B2 - B1) - T-mobile Czech Republic a.s.

Příloha:

Dokument