17.07.2012
neschváleno

Číslo 1190, Magistrát města Liberec (odbor sociální péče)

Zahájení řízení z moci úřední - Lenka Orysenko

Dokument