17.07.2012
neschváleno

Číslo 1189, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Záměr rozšíření zóny placeného stání ul. Heliova, ul. Klostermannova, ul. Voroněžská - Rumjancevova, ul. Pastýřská

Dokument   Snímek