03.07.2012
Karel Horník

Číslo 1104, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - Liberec, Rudolfov - kVN 22kV I/6 - Nová TS a úprava distribuční sítě VN a NN - ČEZ Distribuce, a.s.

Dokument