03.07.2012
Karel Horník

Číslo 1103, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí -Rodinný dům, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, oplocení, zpevněné plochy - Ing. Tomáš Pluhař

Dokument