02.07.2012
Karel Horník

Číslo 1095, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - přípojky inženýrských sítí (elektro, voda), čistírna odpadních vod, oplocení pozemku - Bc. Eva Matějková

Dokument