02.07.2012
Karel Horník

Číslo 1093, Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta)

Oznámení o zveřejnění Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 14a územního plánu obce Šimonovice

Dokument