29.06.2012
Karel Horník

Číslo 1089, Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta)

Oznámení - projednání zadání změny č. 68B územního plánu Statutárního města Liberec

Příloha:

Dokument