29.06.2012
Karel Horník

Číslo 1088, Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta)

Oznámení - projednání zadání změny č. 68A územního plánu Statutárního města Liberec

Příloha:

Dokument