28.06.2012
Karel Horník

Číslo 1084, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci - OK 4. etapa (B4-B3) - T-Mobile Czech Republic a.s.

Příloha:

Dokument