28.06.2012
Karel Horník

Číslo 1083, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Rodinný dům, opěrné zdi, zpevněné plochy, oplocení" - Kurt Kalina, Šárka Kalinová

Příloha:

Dokument