28.06.2012
Karel Horník

Číslo 1080, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Návrh výroku územního rozhodnutí - Václav Seifert, Eva Seifertová Schmidtová, Ladislav Vencálek, Helena Vencálková

Příloha:

Dokument