27.06.2012
Karel Horník

Číslo 1072, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - umístění stavby "Opěrná zeď a oplocení" - Jiří Karásek

Příloha:

Dokument