27.06.2012
Karel Horník

Číslo 1070, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Viladům Na Skřivanech - Liberec, Harcov" - AKTIVNÍ stavby, s.r.o.

Příloha:

Dokument