26.06.2012
Karel Horník

Číslo 1049, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Kabelová smyčka NN pro připojení 3 OM, Liberec XXV-Vesec, ul. Česká" - ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

Dokument