25.06.2012
Karel Horník

Číslo 1040, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - umístění stavby "Krásná vyhlídka - splašková kanalizace" Liberec, Liberec XIX - Horní Hanychov" - Ing. Petr Helekal, Věra Helekalová

Příloha:

Dokument