22.06.2012
Karel Horník

Číslo 1034, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Rozhodnutí - Řadové domy - PANORAMA - SO2.1 Přeložka vodovodu, SO2.2 Splašková kanalizace, SO2.3 Dešťová kanalizace, SO2.5 Vodovod - JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Příloha:

Dokument