21.06.2012
Karel Horník

Číslo 1026, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Záměr umístění dopravní značky ul. Jiráskova

Příloha:

značka, snímek