21.06.2012
Karel Horník

Číslo 1025, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Statutární město Liberec

Příloha:

Dokument