19.06.2012
Karel Horník

Číslo 1003, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Objekt pro zajištění provozu na zemědělských plochách - přístupová komunikace Liberec XXII-Horní Suchá, ul. Karlovská" - Jiří Marek

Příloha:

Dokument