Rozhodnutí, oznámení MML

Číslo 1256, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 20.08.2018 do 28.12.2018 , Jana Reltonová

Oznámení - zajištění veřejných služeb na území statutárního města Liberec v městské hromadné autobusové dopravě

Dokument

 

Číslo 1255, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 20.08.2018 do 28.12.2018 , Jana Reltonová

Oznámení - zajištění veřejných služeb na území statutárního města Liberec v městské hromadné tramvajové dopravě

Dokument

 

Číslo 1254, Magistrát města Liberec (odbor správní a živnostenský)

Vyvěšeno od 20.08.2018 do 05.09.2018 , Jana Reltonová

Oznámení o vyhlášení nálezu - seznam nalezených věcí na území města Liberce od 23. 7. 2018 do 17. 8. 2018

Dokument

 

Číslo 1253, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 20.08.2018 do 05.09.2018 , Jana Reltonová

Rozhodnutí - umístění stavby "Chodník ulice Dobiášova (u Penny marketu - objekt č.p. 973), Liberec VI-Rochlice, ulice Na Žižkově, Ježkova)" - statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku

Dokument

 

Číslo 1252, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 20.08.2018 do 05.09.2018 , Jana Reltonová

Rozhodnutí - umístění stavby "Úprava manipulační plochy při objektu č.p. 699 v Liberci I, ul. Vítězná - MEDICENTRUM" - MEDICENTRUM, družstvo

Dokument

 

Číslo 1251, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Vyvěšeno od 17.08.2018 do 18.10.2018 , Jana Reltonová

Informace o umístění opuštěného vozidla značky Renault Laguna, tmavě šedé barvy, bez SPZ

Dokument

 

Číslo 1250, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 17.08.2018 do 03.09.2018 , Jana Reltonová

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. II/278 a III/2789

Dokument, Snímek

 

Číslo 1249, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 17.08.2018 do 03.09.2018 , Jana Reltonová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Vackova

Dokument, Snímek

 

Číslo 1248, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 17.08.2018 do 03.09.2018 , Jana Reltonová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Dobiášova

Dokument, Snímek

 

Číslo 1247, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 17.08.2018 do 03.09.2018 , Jana Reltonová

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci na p.p.č. 1696 v k.ú. Hrádek nad Nisou

Dokument, Snímek

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]