Rozhodnutí, oznámení MML

Číslo 1566, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 15.10.2018 do 31.10.2018 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Boženy Němcové, k. ú. Liberec

Dokument, Snímek

 

 

Číslo 1565, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 15.10.2018 do 31.10.2018 , Petra Seifertová

Oznámení - zahájení společného řízení - REKO RS LIBEREC - Jiráskova, Liberec XIII - regulační stanice včetně zpevněné plochy a dešťové kanalizace se vsakovací šachtou - GasNet, s.r.o.,  v zastoupení Inpos - projekt, s.r.o.

Dokument

 

 

Číslo 1562, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 15.10.2018 do 31.10.2018 , Petra Seifertová

Rozhodnutí o umístění stavby - IV-12-4015788 LB-Londýnská 81/11_kVN pro novou DTS Liberec, Liberec XI-Růžodol I - ČEZ Distribuce, a. s., v zastoupení BIMONT s.r.o.

Dokument

 

 

Číslo 1561, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 15.10.2018 do 31.10.2018 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Šikmá ve Vratislavicích nad Nisou

Dokument, Snímek

 

 

Číslo 1560, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 15.10.2018 do 31.10.2018 , Petra Seifertová

Stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace na p. p. č. 1262/35 v k. ú. Jablonné v Podještědí

Dokument, Snímek

 

 

Číslo 1557, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 12.10.2018 do 29.10.2018 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Raspenavská

Dokument, Snímek

 

 

Číslo 1556, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 12.10.2018 do 13.11.2018 , Petra Seifertová

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Vesec - Alžběta Jínová

Dokument

 

Číslo 1555, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 12.10.2018 do 13.11.2018 , Petra Seifertová

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Urnový háj krematoria - Drahomíra Krausová

Dokument

 

Číslo 1551, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 12.10.2018 do 29.10.2018 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Jablonné v Podještědí, ul. Staroměstská

Dokument, Snímek

 

 

Číslo 1550, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 12.10.2018 do 29.10.2018 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Na Svahu

Dokument, Snímek

 

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]