24.05.2012
neschváleno

Číslo 864, Ministerstvo životního prostředí

Posudek o vlivech záměru "V 451 Babylon - Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení 400 kV" na životní prostředí

Příloha:

Dokument