02.07.2012
Karel Horník

Číslo 1092, Ministerstvo životního prostředí, Praha 10

Zveřejnění návrhu koncepce "Saský zemský dopravní plán 2025" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Dokument