19.06.2012
neschváleno

Číslo 1002, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Příloha:

Dokument