07.06.2012
neschváleno

Číslo 934, Statutární město Liberec, zastoupené: Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace

Pronájem nebytových prostor - k.ú. Liberec -2x

Příloha:

Dokument