04.06.2012
neschváleno

Číslo 908, Statutární město Liberec, zastoupené: Základní umělecká škola Liberec, Frýdlantská 1359/19, Liberec 1, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 4.06.2012 do 20.6.2012, Strnádková Jana Pronájem nebytových prostor - k.ú. Liberec

Příloha:

Dokument