10.05.2012
neschváleno

Číslo 770, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ústí nad Labem

Oznámení - výběrové řízení o koupi nemovitostí v k.ú. Horní Růžodol

Příloha:

Dokument