04.07.2012
Karel Horník

Číslo 1111, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - územní pracoviště Ústí nad Labem

Oznámení - výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v k.ú. Horní Suchá u Liberce

Dokument