04.07.2012
Karel Horník

Číslo 1110, Statutární město Liberec (odbor ekonomiky a majetku)

Převod pozemků ve vlastnictví Statutárního města Liberec - privatizační projekty - 5x

Dokument