20.06.2012
neschváleno

Číslo 1008, Statutární město Liberec zastoupené ZŠ Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace

Záměr pronájmu nebytových prostor

Příloha:

Dokument