Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 443, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 22.03.2019 do 15.04.2019 , Mgr. Lucie Šťastná

Pronájem pozemků, výpůjčka pozemku a pacht pozemku - k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 418, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 20.03.2019 do 25.04.2019 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho podmínkách - č. ULB/013/2019

Dokument

 

Číslo 417, statutární město Liberec zastoupené Základní škola a Mateřská škola Liberec, Barvířská, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 19.03.2019 do 04.04.2019 , Petra Seifertová

Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor

Dokument

 

Číslo 401, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 18.03.2019 do 05.04.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemku (směna) - p. č. 942/2 k. ú. Ruprechtice, obec Liberec

Dokument

 

Číslo 397, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 15.03.2019 do 01.04.2019 , Petra Seifertová

Pronájem pozemku - p. p. č. 422/1, ul. Tulipánová k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 396, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 15.03.2019 do 01.04.2019 , Petra Seifertová

Pronájem pozemku - p. p. č. 635/1, ul. Krajová k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 395, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 15.03.2019 do 02.04.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemku (směna) - p. č. 394/2 k. ú. Karlinky, obec Liberec

Dokument

 

Číslo 372, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 12.03.2019 do 02.04.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 495/2 k. ú. Liberec, p. č. 10/7 k. ú. Starý Harcov

Dokument

 

Číslo 371, Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od 12.03.2019 do 12.06.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemků - k.ú. Františkov u Liberce

Dokument 1, Dokument 2

 

Číslo 354, Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od 08.03.2019 do 08.04.2019 , Petra Seifertová

Nabídka pozemků - k.ú. Krásná Studánka, k. ú. Ruprechtice

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 
Strana: [1]  [2]