Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 115, statutární město Liberec, zastoupené Základní školou, Liberec, Křižanská 80, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 23.01.2019 do 08.02.2019 , Petra Seifertová

Oznámení o záměru pronájmu bytových prostor

Dokument

 

Číslo 53, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 14.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 375/25 k. ú. Horní Růžodol, p. č. 375/1 k. ú. Horní Růžodol

Dokument

 

Číslo 45, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 09.01.2019 do 25.01.2019 , Petra Seifertová

Záměr prodloužení doby platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání - ul. Masarykova č. p. 424, Liberec 1

Dokument

 

Číslo 28, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 08.01.2019 do 08.02.2019 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - č. ULB/065/2018 prodej pozemku k.ú. Machnín

Dokument

 

Číslo 11, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 03.01.2019 do 31.01.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 3848/2, k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 1718, Státní pozemkový úřad ČR

Vyvěšeno od 13.11.2018 do 13.02.2019 , Petra Seifertová

Oznámení o zamyšleném převodu pozemků - k. ú. Hluboká u Liberce, k. ú. Horní Hanychov

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3