15.06.2012
neschváleno

Číslo 986, Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec

Dražba - Jan Bereščak

Příloha:

Dokument