22.05.2012
neschváleno

Číslo 843, JUDr. Soňa Karasová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec

Dražba - Bohuslav Titěra

Příloha:

Dokument