25.06.2012
Main Administrator

Zastavěné území Zdislava

Vymezení zastavěného území ke dni 11.12.2007